zpět na úvodní stranu poradenství,  projekce,  dodávky,  montáže,  servis,  revize,

www.alpos.cz
O FIRMĚ     KONTAKTY    CERTIFIKÁTY    REFERENCE  
logo  

EPS - Elektrická požární signalizace Schrack Seconet

Obecné požadavky na systém EPS
EPS je podle ČSN 342710 soubor přístrojů a zařízení, sloužící ke včasnému zjištění vznikajícího požáru, jehož instalace má především preventivní charakter. Ve smyslu “Zákona o požární ochraně” č. 131/1985 Sb. podléhá zařízení EPS jako vyhrazený druh zařízení požární ochrany homologaci. Systém EPS Schrack Seconet je řádně homologován pro provoz v ČR Ředitelstvím Hasičského záchranného sboru Ministerstva vnitra ČR, vyhovuje normě ČSN 342710, normě EN 54 a je schválen svazem německých pojišťovatelů VdS.

EPS musí umožňovat jednoznačnou identifikaci místa vzniku požáru a být schopen automaticky ovládat navazující požárně-technická zařízení (dále jen PTZ), tj. kouřové klapky, požární ventilátory, stabilní hasicí zařízení apod. v závislosti na místě a čase vzniku požáru, umožnit ovládání vlastní technologie objektu (klimatizace, nouzové východy, výtahy) nebo připojení k řídícímu systému objektu, ovládajícímu tato zařízení, případně připojení jiných nadstavbových systémů. Dále musí být EPS vybavena pro připojení zařízení dálkového přenosu (dále jen ZDP) pro přenos poplachového signálu na pult centralizované ochrany Hasičského záchranného sboru, pro připojení obslužného pole požární ochrany (OPPO) a klíčového trezoru.

Systém EPS Schrack Seconet je plně adresovatelný, umožňuje jednoznačnou a rychlou identifikaci místa vzniku požáru. Každému prvku lze přiřadit doplňující text s bližším popisem jeho umístění. Tento text se zobrazuje (spolu s adresou prvku a přesným časem a datem události) na displeji ústředny, resp. paralelního ovládacího panelu, současně se vytiskne na tiskárně ústředny. Ústředna Integral EPS Schrack Seconet je vybavena programovatelnými (vytváření libovolných logických a časových závislostí) výstupy pro přímé ovládání PTZ nebo technologických zařízení objektu. Pro připojení k nadstavbovým systémům (grafickým, řídícím, regulačním, přenosovým, ASŘPT apod.) lze ústřednu EPS Schrack Seconet vybavit komunikačními kartami se sériovým rozhraním RS232, RS485 nebo RS422, vlastní propojení lze realizovat jak po metalickém vedení, tak i po optických vodičích. Pro připojení ZDP, OPPO a klíčového trezoru je ústředna Integral vybavena příslušnými výstupy.

  • Obecné požadavky na systém EPS
  • Celkový popis systému EPS
  • Popis jednotlivých částí EPS
  • Záruční lhůty na dodávku zařízení a montáž
  • Životnost systému
  • zpět